DECLARACIÓ RESPONSABLE: COM OBTENIR L’AUTORITZACIÓ PER NAVEGAR EN EMBASSAMENTS

La Declaració Responsable no és més que l’autorització per a navegar en qualsevol làmina d’aigua de les conques internes d’Espanya. És un tràmit obligat per a aquelles persones que disposin del seu propi caiac, el seu veler o la seva embarcació a motor.

Val a dir que aquest tràmit no es realitza en una entitat única. Cada conca hidrogràfica té la seva pròpia gestió.

En aquest Post ens centrarem en Catalunya. En concret en la tramitació necessària per a les conques hidrogràfiques que gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua (A.C.A.): rius Ter, Llobregat i Foix. Així doncs, pels que vulgueu venir a navegar a la Llosa de Cavall us servirà. De pas aquí teniu una explicació d’on estem.

Tot i que a Catalunya trobem també el riu Ebre, gestionat per la conca hidrogràfica de l’Ebre (C.H.E.), els requisits necessaris són els mateixos que els de l’A.C.A. ja que aquesta regulació ve donada a nivell nacional per diversos reials decrets publicats al B.O.E. Podeu consultar-los aquí>

Declaració Responsable

 

La Declaració Responsable

Aquest és un document que manifesta, sota la responsabilitat d’un usuari, complir amb els requisits que obliga l’administració per navegar a les conques internes. Tan mateix acredita disposar de tota la documentació reglamentària i el compromís de l’usuari al seu compliment mentre es realitza l’activitat.

Aquest document ve segellat per l’autoritat competent que el gestiona. D’altra banda, els agents (Agents Rurals, Policia i Guàrdia Civil) disposen del registre anual per contrastar l’autenticitat del document en cas d’inspecció.

 

Activitats que han de sol·licitar la Declaració Responsable

S’ha de sol·licitar per a la navegació de particulars, clubs esportius, empreses i federacions. Igualment l’hauran de sol·licitar les celebracions de proves esportives i les activitats de navegació de caràcter lúdic i esporàdic.

L’àmbit on es pot navegar el comprenen rius, embassaments i estanys.

Els tipus d’embarcacions obligades a disposar de la Declaració Responsable són les embarcacions a rem o pala, vela i motor (ja sigui elèctric o de combustió) amb una eslora major de 2,5 metres i que estiguin tripulades des de l’interior.

En el cas de les embarcacions menors de 2,5 m. no és necessària la tramitació de la Declaració Responsable. Tampoc l’han de fer les taules de surf de vela, de Paddle Surf i els anomenats Patos dels pescadors ja que es consideren artefactes complementaris al bany.

A les conques hidrogràfiques que gestiona l’ACA, la navegació de les embarcacions amb motor de combustió tan sols es pot sol·licitar als embassaments de Boadella, Sau, Sant Ponç i la Baells (encara que en aquest últim la navegació està confinada a causa de la contaminació amb musclo Zebrat).

 

Quant costa la Declaració Responsable?

En primer lloc hi ha una Taxa per la tramitació de la declaració a Catalunya de 62,55 (sense aplicar l’IVA) per declaració.

En una mateixa Declaració Responsable es pot sol·licitar l’autorització per a més d’un embassament, riu o estany. Tan mateix també es pot sol·licitar declarar més d’una embarcació. Per tant és aconsellable sol·licitar el màxim de llocs i embarcacions que tinguem previst fer servir per pagar una sola taxa.

En segon lloc s’ha de pagar un cànon de navegació. Aquest es calcula en funció del tipus d’embarcació (caiac, vela o motor) i del temps que es vol navegar (1 dia, 1 mes o un any). També diferència entre si l’usuari és Empresa, Club, Particular o Prova esportiva puntual.

 

Què és la Matrícula?

Quan ens autoritzen la Declaració Responsable es facilita un número d’identificació de l’embarcació. Aquesta matricula va associada a cada embarcació i s’ha de col·locar en un lloc visible.

El número de la matrícula es pot mantenir si renovem anualment la Declaració Responsable.

En les embarcacions que declaren navegar en ocasions de caràcter esporàdic, amb motiu de descensos de rius o proves esportives, no és necessària cap matriculació.

 

Pòlissa d’Assegurances

És tan sols obligatòria per a les embarcacions de motor o vela amb una eslora superior a 4 metres.

També ho és per a organitzadors de proves esportives, empreses, clubs, federacions i entitats públiques.

 

Tramitació de la Declaració Responsable

 

Termini de presentació

S’ha de presentar amb una antelació mínima de 15 dies laborables al moment en què es vol començar a navegar. Els dies compten a partir de la data de registre.

Si passats els 15 dies no s’ha rebut resposta, és possible la navegació ja que es considera silenci administratiu.

Vigència de la Declaració Responsable

La vigència màxima és de 5 anys. No hi ha un període mínim per demanar-la, es pot demanar per 1 dia.

En el cas de l’embassament de la Baells, i pel fet que la navegació és confinada, no es podrà presentar una Declaració Responsable per a un altre embassament diferent fins transcorreguts sis mesos des de la data de finalització de l’última declaració responsable.

On es tramita

Ha de ser telemàticament en aquesta web de la Generalitat. Només les persones físiques poden fer-ho presencialment o per correu postal.

Per omplir el formulari de la Declaració Responsable, aquestes són les Instruccions(Pdf). En aquest document trobareu també un Quadre de les zones navegables permeses i prohibides de les Conques que gestiona el A.C.A. Així mateix també us exposa el protocol per a la neteja i desinfecció d’embarcacions.

 

¡Salud y kayak!

Comentaris 2

 • Alejandra Ferretjans Alvear
  Juliol 24, 2020 8:58 pm

  Buenas tardes,
  He leído todo el escrito, una de las dudas que tengo y a raíz del alto costo de la tasa de 62,55€, es si cada año debería renovarla y pagarla.
  Mi intención es remar en kayaks tipo rtm disco de 4,20 de eslora (autovaciable)
  Gracias

Resposta

Open chat