Turisme sostenible a la Vall de Lord

Per fer Turisme Sostenible a la Vall de Lord trobareu múltiples ofertes. En aquestes es respecta tant el medi natural com el patrimoni cultural.

 

Quan neix el turisme sostenible

Encara que el concepte de Turisme sostenible es remunta a mitjans dels anys seixanta, fins els anys noranta no es comença a crear la sensibilització necessària per aplicar aquest model.

Els motius que van portar al naixement del Turisme Sostenible van ser diversos. La modernitat ens ha portat a ser cada vegada més conscients sobre els temes ambientals. D’altra banda, el creixement constant d’un mercat turístic expansiu fa prendre consciència de l’impacte que aquest causa. La constant demanda del turisme per un producte de més valor afegit provoca la competitivitat de les empreses per oferir una major qualitat.

No es poden obviar la pressió dels grups ambientalistes sobre la opinió pública dels efectes de les activitats turístiques a l’entorn.

Així, a l’abril de 1995 es celebra a Lanzarote la Conferencia Mundial de Turisme Sostenible. Això origina el primer text sobre el que haurà de ser la sostenibilitat turística: la “Carta Mundial del Turisme Sostenible”. Alguns anys més tard, el 2017 es nomena com a any internacional  del turisme sostenible pel desenvolupament. (Font: Wikipedia)

El turisme sostenible no apareix com un model específic sino com un moviment social. Aquest busca crear models sostenibles per a cada zona en funció de les seves característiques. Tan mateix aquest moviment denuncia els impactes negatius que provoca el turisme. Valora i reclama la responsabilitat tant dels turistes, de les empreses així com de les institucions publiques per afavorir aquest model sostenible.

 

Que  es el turisme sostenible

Es la forma de fer o oferir turisme de manera que es respecten tots aquells principis de sostenibilitat que minimitzen l’impacte mediambiental i sociocultural de la zona. Tan mateix aquesta manera de fer turisme genera ingressos a la població i també llocs de treball de proximitat.

Això haurà de permetre a les futures generacions gaudir dels recursos similars als que avui dia gaudim.

Totes les activitats de turisme sense importar la durada ni el motiu (vacances, viatges de negocis, experiències, escapades,…) hauran de ser sostenibles.

Turisme sostenible

Característiques del turisme sostenible

El Turisme Sostenible no es una altra cosa que un tipus de turisme que promou un desenvolupament social sostenible aplicat a una activitat econòmica ben definida.

Haurà doncs d’oferir un us òptim dels recursos ambientals mantenint els processos ecològics. També haurà de conservar els recursos naturals i la diversitat biològica.

Haurà de conservar els actius socioculturals de la zona, tant arquitectònics com culturals i tradicionals, i contribuir a la tolerància intercultural.

Haurà també d’assegurar activitats econòmiques a llarg termini, distribuint els beneficis socioeconòmics per crear oportunitats de feina estable, obtenir ingressos i serveis socials per a la comunitat reduint així la pobresa.

Aconseguir un Turisme sostenible de qualitat requereix un seguiment continu per anar corregint i introduint les mesures necessàries.

 

Beneficis del turisme sostenible

És evident que millorarà la vida de la comunitat. El fet de promoure la conservació d’elements socioculturals i ambientals integrarà a tota la comunitat en un fi comú.

Portarà a una planificació regional aconseguint un desenvolupament integral en tots els sectors econòmics. Es tendirà a distribuir de manera equitativa els guanys i les despeses.

Tan mateix creixerà la conscienciació  cap els recursos naturals i culturals. Hi haurà més interès en la preservació dels recursos propis del medi natural a través d’estudis i gestions ambientals.

No és de estranyar que també millorin les infraestructures dels serveis municipals (carreteres, telecomunicacions,…).  També reporta en la construcció de serveis comunitaris com escoles, centres mèdics, centres culturals, etc.

L’autoestima de la comunitat es consolidarà. Es promouran amb interès totes les manifestacions culturals com la gastronomia, la música, entre d’altres.

Hi haurà un increment d’activitats relacionades amb el medi natural que aportaran riquesa a la comunitat. Nosaltres en som un exemple. Kayak K.1 – La Llosa del Cavall som una empresa que lluitem per la sostenibilitat. Ens fem responsables de la preservació del medi natural de la Vall de Lord. Aquest és el nostre producte estrella!

 

Salud y kayak!

Cap comentari

Resposta

Open chat